SPOLEK SVÉBOHOVAN

Vitani-jara_2

Spolek S V ÉB O H O V A N
děti z místní ZŠ a MŠ
spolu s KČT Zábřeh
všechny srdečně zvou na
V Í T ÁN Í  J A R A
v sobotu 18.března 2017
Sraz v 10,00 hod.
u MŠ ve Svébohově
Po průvodu do Chaloupek a zpět
bude občerstvení
ve staré škole.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

banan webhosting