Obec Svébohov v datech od r. 1358

Pro rychlý přehled z historie obce uvádíme vybraná data k 650. výročí první zmínky o obci:
1358 - 1. zmínka o obci Svébohov
1618 - obec majetkem Karla z Liechtenštejna
1827 - velký požár obce na Člupě (19 domků lehlo popelem)
1849 - 1. obecní samospráva v čele se starostou
1860 - dokončena evangelická kaple
1860 - zahájeno celoroční vyučování ve škole
1862 - katolická misionářská stanice v obci
1863 - zahájena a dokončena stavba nové školy
1869 - počet obyvatel dosáhl 805 usedlíků, nejvíce v historii obce
1869 - dokončen kostel Nanebevzetí Panny Marie
1874 - postavena fara
1875 - zřízen obecní hřbitov
1888 - zakoupen Betlém - jesličky do kostela (v r. 2000 zcizeny)
1888 - ukončení působení kněze, pozdějšího arcibiskupa olomouckého ThDr. Antonína Cyrila Stojana
1889 - zřízena dvoutřídka ve škole
1891 - založen Sbor dobrovolných hasičů
1892 - vznik samostatné farnosti Svébohov
1893 - provedena nástavba školní budovy
1897 - zřízena 1. záložna v obci
1908 - založen spolek Omladina
1919 - 1. obecní volby v ČR, vítězem lidová (klerikální) strana
1923 - zřízena obecní knihovna
1924 - postavena silnice do sousední obce Václavova
1927 - zahájena autobusová doprava mezi Šilperkem (Štíty) a Zábřehem
1928 - zřízena místní osvětová komise
1930 - elektrifikace obce
1934 - založena obecní kronika
1938 - telefonní spojení Zábřeh-Svébohov
1938 - vznik Sudet, obsazení obce německými vojáky, změna jízdy vpravo, výuka němčiny
1944 - tragická smrt  letce npor. Arnošta Valenty, účastníka útěku ze Saganu
1946 - pořízení nových varhan do kostela
1948 - změna dvoutřídní školy z 8 ročníků na 5 postupných ročníků
1958 - dokončení většinového JZD, první investiční výstavba provozů družstva
1958 - otevření nové prodejny LSD Jednota
1959 - zřízena obecní mandlovna prádla
1960 - začlenění obce do okresu Šumperk
1960 - zřízena 1. telefonní automatická ústředna v obci
1968 - zahájena stavba Obecního domu
1968 - úmrtí kapelníka dechové hudby Antonína Odstrčila
1973 - slavnostní otevření Obecního domu a úřadu, odhalení pamětní desky letci mjr. Arnoštu Valentovi (25.10.1912 - 31.3.1944)
1975 - oslava 120. výročí vzniku dechové kapely
1978 - otevření mateřské školy
1990 - 1. starostka v čele obce
2004 - 60. výročí úmrtí rodáka mjr. Arnošta Valenty, statická ukázka dvou bojových vrtulníků MI 24 a MI 17 pro veřejnost
2006 - založeno Občanské sdružení Svébohov (23.2.2006)
2007 - oslava 100. jubilea nejstarší občanky Svébohova - Marie Haškové
2008 - zakoupení nového Betlému - jesliček do kostela
2008 - přidělení dotace Farnosti Svébohov a zahájení prací na úpravě schodiště a vnějšího vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie